HP LaserJet 2200 Printer series - Obálky lepené na oboch koncoch

background image

Obálky lepené na oboch koncoch

Obálky lepené na oboch koncoch

Obálky lepené na oboch koncoch

Obálky lepené na oboch koncoch

Konštrukcia týchto obálok sa, na rozdiel od obálok s diagonálne lepenými
spojmi, vyznačuje zvislými lepenými spojmi na oboch koncoch. Tento druh
obálok je náchylnejší na krčenie. Uistite sa, že lepený spoj dosahuje do
rohu obálky, ako je znázornené na obrázku nižšie.

Obálky s lepiacimi prúžkami a chlopňami

Obálky s lepiacimi prúžkami a chlopňami

Obálky s lepiacimi prúžkami a chlopňami