HP LaserJet 2200 Printer series - Obálky

background image

Obálky

Obálky

Obálky

Obálky

Konštrukcia obálok je veľmi dôkležitá. Ohyby obálok sa môžu vzájomne
veľmi líšiť, a to nielen u rôznych výrobcov, ale aj v rámci jednej dodávky
od rovnakého výrobcu. Úspešná tlač na obálky závisí od kvality obálok.
Pri výbere obálok berte do úvahy nasledujúce faktory:

!

Hmotnosť:

Hmotnosť:

Hmotnosť:

Hmotnosť: Merná hmotnosť papiera obálky by nemala presahovať
105 g/m

2

(24 libier), inak môže dôjsť k jej uviaznutiu v tlačiarni.

!

Konštrukcia:

Konštrukcia:

Konštrukcia:

Konštrukcia: Obálky by pred tlačou mali byť ploché, so skrútením
menším ako 6 mm (0,25 palca) a nemali by obsahovať vzduch.

!

Stav:

Stav:

Stav:

Stav: Obálky by nemali byť pokrčené, zubaté alebo inak poškodené.

!

Teplota:

Teplota:

Teplota:

Teplota: Mali by ste používať obálky, ktoré sú odolné teplote a tlaku,
ktorý vzniká v tlačiarni.

!

Formát:

Formát:

Formát:

Formát: Mali by ste používať iba obálky v nasledovnom rozsahu
formátov.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Obálky vždy tlačte zo zásobníka 1.

Použitie akéhokoľvek média s dĺžkou menšou ako 178 mm (7 palcov) môže

spôsobovať jeho uviaznutie v tlačiarni. Toto môže byť podmienené vplyvom

podmienok prostredia na papier. Aby ste dosiahli optimálny výkon, dbajte na

správne uskladňovanie a manipuláciu s papierom (pozrite si časť Prostredie

pre tlač a skladovanie papiera).

V ovládači tlačiarne vyberte Optimize for (Optimalizovať pre): a z

rozbaľovacieho zoznamu vyberte envelopes (obálky) (pozrite si časť

Optimalizácia tlače podľa typu média). U iných operačných systémov

ako Windows je táto funkcia k dispozícii v HP Web JetAdmin.

Minimum

Minimum

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

Maximum

Maximum

Zásobník 1

76 x 127 mm
(3 x 5 palcov)

216 x 356 mm
(8,5 x 14 palcov)

background image

SL

Príloha B Špecifikácie tlačových médií 139

139

139

139