HP LaserJet 2200 Printer series - Preh½ad

background image

Prehľad

Prehľad

Prehľad

Prehľad

!

Pamäť tlačiarne

!

Inštalácia pamäte

!

Kontrola inštalácie pamäte

!

Inštalácia karty HP JetDirect EIO

background image

144

144

144

144 Príloha C Pamäť tlačiarne a jej rozširovanie

SL

Pamäť tlačiarne

Pamäť tlačiarne