HP LaserJet 2200 Printer series - Pamäˇ tlaèiarne

background image

Pamäť tlačiarne

Pamäť tlačiarne

Tlačiareň má dve zásuvky pre dvojradové pamäťové moduly (DIMM),
s ktorými je možné rozširovať funkcie tlačiarne nasledovne:

!

Rozšírenie pamäte tlačiarne. Moduly DIMM sa dodávajú s kapacitou 4,
8, 16 a 32 MB, do maximálnej kapacity 72 MB.

!

Doplnkové typy písma, makrá a vzory na báze modulov DIMM.

!

Ďalšie jazyky a možnosti tlačiarne na báze modulov DIMM.

Informácie o možnostiach objednania nájdete v časti Príslušenstvo a
informácie o objednávaní.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Jednoradové pamäťové moduly (SIMM), používané v predchádzajúcich

tlačiarňach HP LaserJet, nie sú s touto tlačiarňou kompatibilné.

Pamäť tlačiarne odporúčame rozšíriť v prípade, že často tlačíte zložitú grafiku,

dokumenty v jazyku PostScript alebo zavádzate veľa typov písma. Ak chcete

zistiť koľko pamäte je v tlačiarni nainštalovanej, vytlačte stranu autotestu/

konfigurácie súčasným stlačením tlačidiel

V

YKONA

ť

a

Z

RUŠI

ť

LOHU

, pokiaľ je

tlačiareň v pohotovostnom stave (svieti kontrolka Pripravené).

background image

SL

Príloha C Pamäť tlačiarne a jej rozširovanie 145

145

145

145

Inštalácia pamäte

Inštalácia pamäte

Inštalácia pamäte