HP LaserJet 2200 Printer series - Inðtalácia karty HPJetDirect EIO

background image

Inštalácia karty HP JetDirect EIO

Inštalácia karty HP JetDirect EIO

Inštalácia karty HP JetDirect EIO

Inštalácia karty HP JetDirect EIO

1

11

1

Vypnite tlačiareň a odpojte sieťový
elektrický kábel.

2

22

2

Otvorte dvierka pre kábel rozhrania
stlačením uvoľňovacích úchytiek a
pootočením dvierok smerom von.
Odpojte všetky káble rozhrania.

3

33

3

Nájdite zásuvku EIO. Pevne zasuňte
kartu HP JetDirect EIO do zásuvky
EIO. Zaskrutkujte prichytávacie
skrutky.

4

44

4

Pripojte príslušný sieťový kábel do
karty EIO.

5

55

5

Pripojte späť kábel (káble) rozhrania a
sieťový elektrický kábel. Pripevnite
späť dvierka pre kábel rozhrania.
Zapnite tlačiareň.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Vytlačte stranu autotestu/konfigurácie a
skontrolujte, či sa karta HP JetDirect EIO na
nej objavila ako nainštalovaná voľba. Pozrite
si časť Strana autotestu/ konfigurácie.
Ak sa táto strana nevytlačí vo vašom jazyku,
pozrite si časť Tlač špeciálnych strán.

Pri tlačení strany autotestu/konfigurácie sa
vytlačí aj strana konfigurácie HP JetDirect,
ktorá obsahuje informácie o konfigurácii a
stave siete.

4

4

4

4

1

1

1

1

3

3

3

3

5

5

5

5

4

4

4

4

2

2

2

2

background image

SL

Príloha D Tlačové príkazy 149

149

149

149

D