HP LaserJet 2200 Printer series - Prerozdelenie toneru

background image

Prerozdelenie toneru

Prerozdelenie toneru

Prerozdelenie toneru

Prerozdelenie toneru

Keď dochádza toner, na vytlačenej strane
sa začnú objavovať vyblednuté alebo
svetlé miesta. Kvalitu tlače môžete
dočasne zlepšiť prerozdelením toneru.
Nasledujúca procedúra vám umožní
dokončiť aktuálnu tlačovú úlohu ešte
pred výmenou tonerovej kazety.

1

11

1

Otvorte horný kryt.

2

22

2

Vyberte tonerovú kazetu z tlačiarne.

UPOZORNENIE!

UPOZORNENIE!

UPOZORNENIE!

UPOZORNENIE!

Nesiahajte príliš hlboko do tlačiarne. Oblasť
okolo fixačnej jednotky môže byť horúca!

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Aby sa toner nepoškodil, nevystavujte
kazetu svetlu viac ako na niekoľko minút.

3

33

3

Pootáčajte tonerovou kazetou a
mierne ňou potraste zo strany na
stranu tak, aby sa toner v nej
prerozdelil. (Nepreklápajte kazetu,
aby nedošlo k úniku tonera z kazety.)

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Pokiaľ vám toner pošpinil odev alebo ruky,
otrite ho suchou handrou a odev preperte v
studenej vode. (Horúcou vodou sa toner
zaperie do látky.)

Pokračovanie na ďalšej strane.

Pokračovanie na ďalšej strane.

Pokračovanie na ďalšej strane.

Pokračovanie na ďalšej strane.

2

2

2

2

1

1

1

1

3

3

3

3

background image

64

64

64

64 Kapitola 3 Niekoľko tipov a údržba tlačiarne

SL

4

44

4

Vložte tonerovú kazetu späť do
tlačiarne a zavrite horný kryt.

Pokiaľ vytlačené strany ostávajú aj naďalej
svetlé, nainštalujte novú tonerovú kazetu.
(Riaďte sa pokynmi uvedenými na novej
tonerovej kazete.)

4

4

4

4

background image

SL

Kapitola 3 Niekoľko tipov a údržba tlačiarne 65

65

65

65

Čistenie tlačiarne

Čistenie tlačiarne

Čistenie tlačiarne