HP LaserJet 2200 Printer series - Èistiaci proces tlaèiarne

background image

Čistiaci proces tlačiarne

Čistiaci proces tlačiarne

Čistiaci proces tlačiarne

Počas tlače sa môžu vo vnútri tlačiarne ukladať čiastočky papiera, tonera a
prachu. V priebehu času môže tento nános spôsobiť problémy s kvalitou
tlače, ako je napríklad výskyt tonerových škvŕn alebo rozmazaný obraz. Táto
tlačiareň má čistiaci režim, pomocou ktorého je možné napraviť takýto typ
problémov, resp. mu predísť.

Čistenie prístroja

Čistenie prístroja

Čistenie prístroja

Čistenie prístroja

V tomto procese sa na odstránenie prachu a tonera z dráhy papiera používa
priehľadná fólia zo zásobníka 1. Tento proces vykonajte vždy, keď sa na
výtlačkoch objavia tonerové škvrny alebo bodky. Produktom tohto procesu
je prázdna strana, ktorá by mala byť znehodnotená.

background image

66

66

66

66 Kapitola 3 Niekoľko tipov a údržba tlačiarne

SL

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Aby boli výsledky čo najlepšie, použite priehľadnú fóliu. Ak nie je k

dispozícii priehľadná fólia, použite papier do kopírok (nie papier typu

bond alebo hrubý papier).

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Počas procesu čistenia prístroja tlačiareň natiahne priehľadnú fóliu a zastaví.

Nejedná sa o uviaznutie.

Nejedná sa o uviaznutie.

Nejedná sa o uviaznutie.

Nejedná sa o uviaznutie. Fólia bude krokom pomaly posúvaná cez tlačiareň,

až kým sa čistiaci proces neukončí.

Spustenie čistenia prístroja

Spustenie čistenia prístroja

Spustenie čistenia prístroja

Spustenie čistenia prístroja

1. Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá a v pohotovostnom stave.

Vložte priehľadnú fóliu do zásobníka 1.

2. Stlačte tlačidlo

V

YKONA

ť

a podržte ho najmenej 10 sekúnd.

3. Všetky kontrolky LED budú pokračovať v cyklickom blikaní, až pokiaľ

sa čistiaci proces neukončí. Počkajte, kým sa zariadenie nevráti do
pohotovostného stavu.

4. Po ukončení procesu čistenia prístroja znehodnoťte použitú

prázdnu stranu.

background image

SL

Kapitola 3 Niekoľko tipov a údržba tlačiarne 67

67

67

67

Čistenie vnútorných častí tlačiarne

Čistenie vnútorných častí tlačiarne

Čistenie vnútorných častí tlačiarne