HP LaserJet 2200 Printer series - Èistenie vnútornÆch èastí tlaèiarne

background image

Čistenie vnútorných častí tlačiarne

Po istom čase sa vo vnútri tlačiarne začnú
ukladať častice toneru a papiera. Uložené
častice môžu spôsobiť problémy s kvalitou
tlače. Čistenie tlačiarne tieto problémy
odstráni alebo aspoň obmedzí.

UPOZORNENIE!

UPOZORNENIE!

UPOZORNENIE!

UPOZORNENIE!

Predtým, než začnete s čistením
tlačiarne, vypnite ju a odpojte sieťový
elektrický kábel.

1

11

1 Otvorte horný kryt.

2

22

2 Vyberte tonerovú kazetu.

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Aby sa toner nepoškodil, nevystavujte
kazetu svetlu viac ako na niekoľko minút.

3

33

3 Suchou a nerozstrapkanou handrou

otrite nečistoty z tlačovej dráhy papiera
a dutín tonerovej kazety.

4

44

4 Vložte tonerovú kazetu späť do

tlačiarne a zavrite horný kryt.
Pripojte sieťový elektrický kábel a
zapnite tlačiareň.

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

1

1

4

4

4

4

background image

68

68

68

68 Kapitola 3 Niekoľko tipov a údržba tlačiarne

SL

background image

SL

Kapitola 4 Riešenie problémov 69

69

69

69

4