HP LaserJet 2200 Printer series - Vyhlásenie o spôsobilosti výrobku

background image

Vyhlásenie o spôsobilosti výrobku

podľa ISO/IEC Príručky 22 a EN 45014

Meno výrobcu:

Hewlett-Packard Company

Adresa výrobcu:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

prehlasuje, že výrobok

Názov výrobku:

HP LaserJet 2200d, 2200dt, 2200dn, 2200dtn, 2200

Číslo modelu:

C7058A, C7059A, C7063A, C7061A, C4793A*, C7065A**,
C7064A

Doplnky výrobku:

VŠETKY

spĺňa nasledujúce špecifikácie:

Bezpečnosť:

IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 60825-1:1993+A1 / EN 60825-1:1994+A11 (Trieda 1 výrobok Laser/LED)

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Trieda B1

EN 61000-2-3:1995

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC Tiul 47 CFR, Časť 15 Trieda B2 / ICES-002, 2. vydanie

AS / NZS 3548:1995

Doplnkové informácie:

Výrobok týmto spĺňa požiadavky Smernice EMC 89/336/EEC a Smernice o nízkom napätí 73/23/EEC
a podľa toho nesie označenie CE.

1)

Výrobok bol testovaný v typickej konfigurácii so systémami osobných počítačov Hewlett-Packard.

2)

Toto zariadenie spĺňa požiadavky v Časti 15 Smernice FCC. Jeho prevádzka je podmienená
nasledujúcimi dvomi podmienkami: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) musí
prijímať akékoľvek rušenie, vrátene rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaduce poruchy.

3)

Ak je výrobok pripojený káblami do lokálnej siete (LAN) s využitím príslušenstva tlačového servera,
jeho správanie sa spĺňa limity pre triedu A.

* C4793A je doplnkový zásobník na 250 listov papiera.

** C7065A je doplnkový zásobník na 500 listov papiera.

Boise, Idaho USA

6 apríl 2000

Za účelom získania informácií iba o predpisoch kontaktujte:

v Austrálii:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,
Blackburn, Victoria 3130, Australia

v Európe:

Vaše miestne predajné a servisné stredisko Hewlett-Packard, alebo Hewlett-Packard
GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 110-140,
D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

v USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15,
Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Phone: 208-396-6000)

background image

26

SKWW