HP LaserJet 2200 Printer series - Ak nastanú iné problémy

background image

Ak nastanú iné problémy

Pri riešení akýchkoľvek iných problémov, ktoré by ste mohli mať
s tlačiarňou, obráťte sa na elektronickú používateľskú príručku,
umiestnenú na CD pre HP LaserJet 2200.

Informácie o možnostiach kontaktovania sa s HP Starostlivosťou o
zákazníkov nájdete na strane 2.

Poznámka

Na identifikáciu a riešenie problémov, signalizovaných kontrolkami
ovládacieho panelu, používajte simulátor ovládacieho panelu. Viac informácií
nájdete v elektronickej používateľskej príručke, ktorá sa nachádza na CD pre
HP LaserJet 2200.

background image

22

SKWW