HP LaserJet 2200 Printer series - Slovensky

background image

ovensky

Tlačiarne hp LaserJet série 2200

Príručka „Začíname s prácou“

background image

Informácia o autorských

právach

Copyright Hewlett-Packard
Company 2001

Všetky práva vyhradené.
Reprodukovanie, adaptácia alebo
preklad bez vopred daného
písomného súhlasu sú zakázané,
okrem toho, čo je umožnené v
zmysle autorského zákona.

Číslo publikácie: C7058-90948
Prvé vydanie: október 2001

Záruka

Informácie obsiahnuté v tomto
dokumente sa môžu zmeniť
bez oznámenia.

Spoločnosť Hewlett-Packard
neposkytuje žiadnu záruku v
súvislosti s uvedenými
informáciami. SPOLOČNOSŤ
HEWLETT-PACKARD SA
ŠPECIÁLNE ZRIEKA
IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY
OBCHODOVATEĽNOSTI A
VHODNOSTI POUŽITIA NA
KONKRÉTNY ÚČEL.

Spoločnosť Hewlett-Packard
nenesie žiadnu zodpovednosť
za priame, nepriame, náhodné,
následné alebo iné škody
uvádzané v súvislosti s použitím
týchto informácií.

Ochranné známky

Microsoft

®

, Windows

®

a

Windows NT

®

sú v U.S.A.

registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti
Microsoft Corporation.

Ostatné produkty, spomínané v
príručke, môžu byť ochrannými
známkami príslušných firiem.

front.fm Page ii Friday, September 7, 2001 8:35 AM

background image

SKWW

Obsah 1

Sl

ovensky