HP LaserJet 2200 Printer series - 7. korak: Namestite tiskalnikovo programsko opremo

background image

7. korak: Namestite tiskalnikovo programsko opremo

Tiskalniku je priložena koristna programska oprema, med katero sodijo tudi gonilniki
in izbirni programi. Namestitev in dostop do polnega obsega tiskalnikovih funkcij bo
lažji, če namestite priloženo programsko opremo.

Preden namestite programsko opremo, se prepričajte, ali ste sledili navodilom v
poglavjih “5. korak: Povežite tiskalniški kabel” in “6. korak: Priključite napajalni kabel”.

Za več informacij o komponentah in funkcijah tiskalnikove programske
opreme poglejte v elektronski uporabniški vodnik, ki je na CD-ju za tiskalnik
HP LaserJet 2200.

Opomba

HP-jeva programska oprema ni na voljo v vseh jezikih.

Če vas zanima, katere jezike še podpira programska oprema, preberite datoteko
ReadMe na CD-ju tiskalnika HP LaserJet 2200. Najnovejši in dodatni gonilniki ter
druga programska oprema so na voljo v internetu in iz drugih virov. Če nimate
dostopa do interneta, preberite elektronski uporabniški vodnik (na CD-ju tiskalnika
HP LaserJet 2200), kjer je opisano, kako priti do najnovejše programske opreme.

Tiskalnikom serije HP LaserJet 2200 je priložena programska oprema za te
operacijske sisteme:

z

Microsoft Windows 3.1x (samo gonilnik), 95, 98, 2000, Millennium, NT 4.0 in
XP. Navodila za namestitev so na strani 13.

z

Macintosh System 7.5.5 in novejši Macintoshevi sistemi. Navodila za
namestitev so na strani 17.

Namestitev programske opreme v računalnik s programom Windows, ki je povezan
v omrežje, je opisana “Namestitev v omrežju” na strani 18.

background image

SLWW

7. korak: Namestite tiskalnikovo programsko opremo 13

Slovenščina