HP LaserJet 2200 Printer series - Te˛ave pri namestitvi

background image

Težave pri namestitvi

Pri odpravljanju težav z namestitvijo tiskalnika si pomagajte s tem seznamom.

1

Preverite, ali je tiskalnik vklopljen in ali so kabli dobro povezani. Preverite, ali
na tiskalniški kabel ni priključena še kakšna zunanja naprava. Če uporabljate
paralelno povezavo, preverite, ali je kabel združljiv z IEEE-1284B.

2

Zaprite vse programe in izklopite računalnik in tiskalnik. Vklopite tiskalnik in
nato še računalnik.

3

Zaprite vse protivirusne programe v računalniku. (Z desno miškino tipko
kliknite ikono protivirusnega programa v opravilni vrstici in kliknite “Disable”
ali “Onemogoči”)

4

Odstranite tiskalnikovo programsko opremo po navodilih v elektronskem
uporabniškem vodniku, ki je na CD-ju tiskalnika HP LaserJet 2200.

5

Še enkrat izvedite namestitveni postopek.

6

Če se prikaže sporočilo, da dvosmerna komunikacija ne deluje,
kliknite “V redu” (OK)

in nadaljujte namestitev.