HP LaserJet 2200 Printer series - Instalarea pentru Macintosh

background image

Instalarea pentru Macintosh

Notă

Driverul pentru Apple LaserWriter 8 trebuie instalat pentru a utiliza (Postscript Printer Definition -
Definiţia imprimantei postscript) PPD. Folosiţi driverul Apple LaserWriter 8 care a fost furnizat cu
calculatorul Macintosh.

Înainte de a începe instalarea, închideţi (turn off) programul antivirus.

1

Rulaţi programul de instalare introducând CD-ul HP LaserJet 2200 în unitatea CD-ROM.
Fereastra de instalare va apare pe ecran (în desktop).

2

Selecţionaţi limba corectă şi daţi clic de două ori pe icoana (simbolul) programului
de instalare.

3

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Notă

CD-ul HP LaserJet 2200 conţine programe pentru mai multe limbi. După ce aţi selecţionat
limba de instalare şi aţi dat clic de două ori pe Install în limba dorită, ecranul de instalare va
apare în acea limbă.

4

Pentru a verifica dacă instalarea a fost încheiată cu succes, deschideţi o aplicaţie la
alegere în unul din programe sau creaţi un document simplu.

5

Asiguraţi-vă că numele imprimantei apare corect, şi tipăriţi documentul.

6

Dacă documentul este tipărit corect, instalarea este completă. Continuaţi la “Pasul 8:
Îregistraţi şi depozitaţi informaţiile importante” la pagina 20. (Dacă nu s-a tipărit nimic sau
dacă documentul nu a fost tipărit corect, vedeţi “Dacă aveţi probleme” la pagina 21.)

Dacă aţi conectat un cablu USB

1

Deschideţi Desktop Printer Utility al sistemului Apple.

2

Selecţionaţi “Printer (USB)” şi daţi clic pe OK.

3

Sub USB Printer Selection, daţi clic pe Change.

4

Selecţionaţi imprimanta HP LaserJet 2200 şi daţi clic pe OK.

5

Sub “PPD” daţi clic pe Auto Setup.

6

Asiguraţi-vă că aţi salvat schimbările înainte de a închide fereastra.

background image

18

ROWW