HP LaserJet 2200 Printer series - Pasul 3: Instalaţi cartuşul cu toner

background image

Pasul 3: Instalaţi cartuşul cu toner

1 Deschideţi capacul superior al

imprimantei.

2 Scoateţi cartuşul cu toner din ambalaj.

Rotiţi cartuşul şi scuturati-l uşor dintr-o
parte în alta pentru a distribui tonerul în
mod egal in interiorul cartuşului.

ATENŢIE

Pentru a preveni deteriorarea cartuşului cu
toner, nu îl expuneti la lumină mai mult de
câteva minute.

3 Găsiţi clapeta bandei de sigilare la

capătul cartuşului. Îndoiţi cu grijă
clapeta înainte şi înapoi până se separă
de cartuş. Trageţi cu putere clapeta
afară din cartuş pentru a scoate banda
pe întreaga ei lungime. Evitaţi ca tonerul
negru să vină în contact cu banda.

Notă

Dacă aveţi toner pe haine sau pe mâini,
ştergeti-l cu o cârpă uscată şi spălaţi hainele
cu apă rece. (Apa fierbinte va impregna
tonerul in material.)

4 Poziţionaţi cartuşul aşa cum se arata

cu săgeata îndreptată spre imprimantă.
Introduceţi cartuşul în imprimanta prin
alunecare până unde poate merge şi
închideti capacul de deasupra

Notă

Compania Hewlett-Packard nu recomandă
folosirea de cartuşe cu toner care nu sunt
de marca HP, indiferent dacă sunt noi,
reumplute sau refabricate. Deoarece
acestea nu sunt produse HP, HP nu a
influenţat proiectarea lor şi nu poate
controla calitatea lor.

4

3

2

1

background image

ROWW

Pasul 4: Puneţi materialul de tipărit în tăvi

7

Româneşte