HP LaserJet 2200 Printer series - Regulamentele FCC

background image

Regulamentele FCC

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital
Class B, în conformitate cu Part 15 a regulamentului FCC. Aceste limite sunt alese astfel încât
să ofere o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare în instalaţii rezidenţiale
Acest echipament generează, foloseşte, şi poate radia energie de frecvenţă radio. Dacă
acest echipament nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor, poate cauza interferenţe
dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu se poate garanta că nu vor ave loc interferenţe în
anumite instalaţii; prezenţa interferenţelor se poate determina oprind şi pornind echipamentul.
Dacă acest echipament cauzează interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio sau de
televiziune, utilizatorul este rugat să încerce să corecteze interferenţa prin una sau mai multe
din măsurile de mai jos:

z

Reorientaţi sau repoziţionaţi antena receptoare.

z

Măriţi distanţa între echipament şi receptor.

z

Conectaţi echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel al receptorului.

z

Consultaţi reprezentantul firmei HP sau un tehnician cu experienţă în radio/televiziune.

Notă

Orice schimbare sau modificare făcută imprimantei care nu este aprobată in mod specific de
HP poate anula dreptul utilizatorului de a opera acest echipament.

Folosirea unui cablu ecranat pentru interfaţă este necesară pentru a satisface limitele Class B
a regulilor din Part 15 a FCC.

background image

ROWW

Informaţii despre regulamente

25

Româneşte