HP LaserJet 2200 Printer series - Dacă aveţi orice alte probleme

background image

Dacă aveţi orice alte probleme

Pentru a rezolva orice alte probleme pe care le puteţi avea cu
imprimanta, referiţi-vă la ghidul electronic al utilizatorului, localizat
pe CD-ul HP LaserJet 2200.

Pentru informaţii despre cum să contactaţi HP Customer Care, vedeţi pagina 2.

Notă

Pentru a identifica şi depana mesajele ledurilor de pe panoul de comandă,
folosiţi simulatorul panoului de comandă. Pentru informaţii suplimentare,
vedeţi ghidul electronic al utilizatorului, aflat pe CD-ul HP LaserJet 2200.

background image

22

ROWW