HP LaserJet 2200 Printer series - Spis treści

background image

Spis treści

Obsługa klientów firmy HP (Usługi i pomoc techniczna). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Krok 1: Sprawdzanie zawartości opakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Krok 2: Instalacja elementów drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Krok 3: Instalacja kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Krok 4: Wkładanie materiałów do podajników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Podajnik 2 lub opcjonalny podajnik 3 na 250 arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Opcjonalny podajnik 3 na 500 arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Krok 5: Podłączanie przewodu drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Krok 6: Instalacja przewodu zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Krok 7: Instalacja oprogramowania drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Instalacja w systemie Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Instalacja w komputerze Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Instalacja sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Krok 8: Zapisywanie i przechowywanie ważnych informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Jeżeli powstaną problemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Jeżeli powstaną problemy przy instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Kiedy pojawią się inne problemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Specyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Informacje dotyczące przepisów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Przepisy FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Deklaracja zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

background image

2

PLWW