HP LaserJet 2200 Printer series - Instalacja sieciowa

background image

Instalacja sieciowa

Oprogramowanie na dysku CD-ROM drukarek LaserJet 2200 obsługuje instalację
sieciową Novell NetWare 3.2, 4.x, i 5.x lub sieć Microsoft (z wyjątkiem systemu
Windows 3.1x). Informacje na temat instalacji sieciowej w innych systemach
operacyjnych znajdziesz pod adresem http://www.hp.com/support/net_printing.

Uwaga

Serwer druku HP Jetdirect dostarczony z drukarką HP LaserJet 2200dn lub
2200dtn posiada port sieciowy 10/100 Base-TX. Jeżeli potrzebny jest serwer
druku HP Jetdirect z innym rodzajem portu sieciowego, należy zajrzeć do
elektronicznej instrukcji obsługi (na dysku CD-ROM drukarek LaserJet 2200)
w celu uzyskania informacji na temat składania zamówień lub skontaktować
się z lokalnym przedstawicielem firmy HP.

background image

18

PLWW

Przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki

z

Aby upewnić się, że serwer druku HP Jetdirect jest skonfigurowany
odpowiednio do sieci, wydrukuj stronę autotestu i konfiguracji (kiedy kontrolka
gotowości na drukarce jest włączona, wciśnij i zwolnij równocześnie przyciski

S

TART

i

A

NULOWANIE

PRACY

). Na drugiej stronie znajdź pozycję “Hardware

Address” (Adres sprzętowy), po której następuje 12-cyfrowa liczba. Ten
adres sprzętowy może być potrzebny do zakończenia instalacji sieciowej.

z

Jeżeli oprogramowanie jest zainstalowane w Windows NT 4.0, Windows 2000
lub Novell NetWare upewnij się, że posiadasz prawa administratora.

Instalacja w systemie Windows przeprowadzi Cię przez następujące czynności:

z

Podłączanie drukarki do serwera Novell NetWare. Odpowiedz Tak,
kiedy zostaniesz wezwany przez ekran Novell Server Detected (Wykryto
serwer Novell).

z

Podłączanie drukarki do dostępnego w sieci serwera Windows. (Wykonaj
instrukcje ścieżki “Instalator klienta” w ekranie Instalacja i konfiguracja w sieci.)

z

Podłączanie drukarki bezpośrednio do sieci bez pośrednictwa serwera.
(Wykonaj instrukcje ścieżki “Server lub Peer to Peer” w ekranie Instalacja
i konfiguracja w sieci.)

z

Podłączanie drukarki do sieci kiedy brak pewności, która metoda jest
odpowiednia. (Przeprowadź instrukcje “Help me to determine which setup
is right for me” (Pomóż określić właściwą ścieżkę) w ekranie Instalacja
i konfiguracja w sieci.)

OspreyGSG.fm Page 18 Wednesday, August 29, 2001 5:37 PM

background image

PLWW

Krok 7: Instalacja oprogramowania drukarki 19

Polski

Instalacja oprogramowania drukarki

Uwaga

Następujące instrukcje odnoszą się tylko do komputerów z systemem Windows. Jeżeli
podłączyłeś przewód sieciowy do komputera Macintosh, zajrzyj do rozdziału “Instalacja w
komputerze Macintosh” na stronie 16.

1

Włóż dysk HP LaserJet 2200 do napędu CD-ROM.

2

Po pojawieniu się ekranu powitalnego przeprowadź wyświetlane instrukcje. Jeżeli ekran
powitalny się nie pojawi: Kliknij Start, kliknij Uruchom, wpisz

D:\SETUP

(gdzie

D

jest

oznaczeniem literowym napędu CD-ROM) i kliknij przycisk OK.

3

Kliknij przycisk obok polecenia Zainstaluj drukarkę i przeprowadź instrukcje na ekranie,
by zainstalować oprogramowanie.

Uwaga

Przed zakończeniem instalacji upewnij się, że obok pola “Wydrukuj stronę testową”
(kiedy pojawi się monit).

W systemie Windows 2000 po ponownym pojawieniu się okna “Kreator wykrywania nowego
sprzętu” kliknij przycisk Anulowanie pracy.

4

Kliknij przycisk Zakończ.

5

Jeżeli strona testowa zostanie wydrukowana prawidłowo oznacza to, że instalacja została
zakończona. Przejdź do części “Krok 8: Zapisywanie i przechowywanie ważnych
informacji” na stronie 20. (Jeżeli nic nie zostanie wydrukowane lub strona testowa
zostanie wydrukowana nieprawidłowo, zajrzyj do rozdziału “Jeżeli powstaną problemy”
na stronie 21.)

Oprogramowanie zarządzania drukarką w sieci

z

W przypadku indywidualnego zarządzania drukarką w sieci użyj wbudowanego
serwera sieciowego, dostarczonego z kartą serwera druku HP Jetdirect EIO.

z

W przypadku zarządzania drukarką w środowisku komercyjnym lub firmowym
może zaistnieć potrzeba zainstalowania oprogramowania HP Web JetAdmin.
Oprogramowanie HP Web JetAdmin nie znajduje się na dysku CD-ROM
drukarek LaserJet 2200, można je jednak pobrać z witryny sieci WWW pod
wymienionym niżej adresem.

Więcej informacji na temat wbudowanego serwera sieciowego HP Jetdirect
lub programu HP Web JetAdmin znajdziesz pod adresem
http://www.hp.com/go/webjetadmin lub w elektronicznej instrukcji obsługi,
znajdującej się na dysku HP LaserJet 2200.

background image

20

PLWW