HP LaserJet 2200 Printer series - Przepisy FCC

background image

Przepisy FCC

Niniejsze wyposażenie zostało poddane testom które wykazały, że spełnia ono wymagania dla
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te ograniczenia służą do
zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem urządzenia w miejscu jego instalacji. Urządzenie
generuje, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeżeli urządzenie nie
zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z niniejszymi instrukcjami, może
spowodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże nie istnieje gwarancja, że
zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Występowanie zakłóceń można
stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie. Jeżeli urządzenie jest źródłem zakłóceń w
komunikacji radiowej lub telewizyjnej, można spróbować skorygować zakłócenia jednym z
następujących sposobów:

z

Zmienić orientację lub przemieścić antenę odbiorczą.

z

Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

z

Podłączyć urządzenie do innego gniazda zasilania niż to, do którego jest
podłączony odbiornik.

z

Skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Uwaga

Przeprowadzanie jakichkolwiek zmian w drukarce, które nie są bezpośrednio zatwierdzone
przez firmę HP może spowodować, że użytkownikowi zostanie zabronione korzystanie z
urządzenia.

Przepisy dla urządzeń klasy B w części 15 przepisów FCC wymagają korzystania z
ekranowanego przewodu interfejsowego.