HP LaserJet 2200 Printer series - Případné potíže s instalací

background image

Případné potíže s instalací

Podle tohoto seznamu lze vyřešit potíže, které mohou nastat při
instalaci tiskárny:

1

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta a zda je řádně zapojena.
Zkontrolujte, zda ke kabelu tiskárny nejsou připojena žádná další
periferní zařízení. V případě paralelního připojení zkontrolujte,
zda kabel odpovídá IEEE-1284B.

2

Ukončete všechny programy a vypněte počítač a tiskárnu.
Zapněte tiskárnu a poté zapněte počítač.

3

Ukončete všechny spuštěné programy antivirové ochrany. (Klepněte
pravým tlačítkem myši na ikonu programu antivirové ochrany ve
stavové oblasti hlavního panelu a pak klepněte na tlačítko Disable –
Deaktivovat.)

4

Odinstalujte software tiskárny podle pokynů v elektronické uživatelské
příručce umístěné na CD HP LaserJet 2200.

5

Opakujte instalaci.

6

Objeví-li se zpráva o tom, že oboustranná komunikace není funkční,
klepněte na OK a dokončete instalaci.