HP LaserJet 2200 Printer series - Obsah

background image

Obsah

Služby zákazníkům HP (Služby a technická podpora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Krok 1: Kontrola obsahu balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Krok 2: Umístění jednotlivých části tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Krok 3: Instalace tonerových kazet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Krok 4: Vložení médií do zásobníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Zásobník 2 nebo volitelný zásobník 3 na 250 listů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Volitelný zásobník 3 na 500 listů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Krok 5: Připojení kabelu tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Krok 6: Zapojení síťové šňůry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Krok 7: Instalace softwaru tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Instalace v systému Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Instalace v systému Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Instalace v síti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Krok 8: Uchování důležitých informací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Případné potíže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Případné potíže s instalací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Případné další potíže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Informace o předpisech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Předpisy FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Prohlášení o bezpečnosti laserových paprsků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

background image

2

CSWW