HP LaserJet 2200 Printer series - Krok 4: Vložení médií do zásobníku

background image

Krok 4: Vložení médií do zásobníku

Poznámka

O tisku obálek a dalších speciálních médií
ze zásobníku 1 se dozvíte v elektronické
uživatelské příručce, kterou najdete na
CD HP LaserJet 2200.