HP LaserJet 2200 Printer series - Krok 5: Pripojenie tlačového kábla

background image

Krok 5: Pripojenie tlačového kábla

Tlačiareň HP LaserJet série 2200 má na pripojenie do počítača dva
porty: paralelný a USB. Tlačiarne HP LaserJet 2200dn a 2200dtn majú
nainštalovanú kartu tlačového servera HP Jetdirect EIO, ktorá obsahuje
port pre sieťový kábel. Pre iné tlačiarne HP LaserJet série 2200 si kartu
tlačového servera HP Jetdirect EIO môžete dokúpiť. Informácie o možnosti
jej objednania nájdete v elektronickej používateľskej príručke (umiestnenej
na CD pre HP LaserJet 2200 ), alebo môžete priamo kontaktovať lokálneho
autorizovaného predajcu HP.

Tlačové káble nie sú súčasťou tlačiarne. Budete potrebovať jeden z
nasledovných káblov:

z

Na pripojenie tlačiarne do počítača cez paralelný port budete
potrebovať paralelný kábel IEEE-1284B.

z

Na pripojenie tlačiarne do počítača cez port USB budete potrebovať
kábel USB. (Kábel USB je kompatibilný s Windows 98/2000/
Millennium/XP alebo počítačmi Macintosh. Ak máte na počítači iný
operačný systém, pripojte tlačiareň paralelným alebo sieťovým káblom.)

z

Na pripojenie tlačiarne do siete budete potrebovať sieťový kábel.

Na úspešnú inštaláciu je potrebné vedieť ktorý kábel používate a postupovať
v zmysle inštrukcií podľa príslušného typu inštalácie. Ak si nie ste istý ktorý
kábel máte, pozrite si obrázok dole.

Obrázok 4

Prehľad káblov

Paralelný kábel

Kábel USB

Sieťový kábel

background image

10

SKWW

Na pripojenie tlačového kábla:

1

Nájdite dvierka pre kábel rozhrania v zadnej časti tlačiarne (pozrite
obrázok dole). Otvorte dvierka pre kábel rozhrania stlačením
uvoľňovacej úchytky a pootočením dvierok do strany.

2

Pripojte paralelný, USB alebo sieťový kábel do správneho portu:

Paralelný kábel do paralelného portu pripojte až po vypnutí

počítača (toto je odporúčanie, nie požiadavka). Zaklapnite drôtené
svorky, aby ste kábel v tlačiarni upevnili. Kábel by sa mal dať
nainštalovať jednoducho. V prípade potiaží s inštaláciou kábla,
skontrolujte správnosť jeho orientácie. Pripojte druhý koniec kábla
do príslušného konektoru v počítači.

Kábel USB do portu USB pripojíte zastrčením štvorcového

zakončenia káblu do príslušného portu v počítači. Druhý obdĺžnikový
koniec káblu USB pripojte do voľného portu USB na počítači.

Sieťový kábel do sieťového portu Ethernet 10/100 Base-TX

pripojíte zastrčením krútenej dvojlinky s koncovkou do portu na
karte tlačového servera HP Jetdirect EIO. Druhý koniec kábla
pripojte do siete.

3

Zatvorte dvierka pre kábel rozhrania.

Obrázok 5

Pripojenie paralelného, USB alebo sieťového kábla

Paralelný kábel

Kábel USB

Sieťový kábel

Stlačte
uvoľňovacie

1

úchytky

2

background image

SKWW

Krok 6: Pripojenie sieťového elektrického kábla 11

Sl

ovensky