HP LaserJet 2200 Printer series - Krok 1: Kontrola obsahu balenia

background image

Krok 1: Kontrola obsahu balenia

Tu je všetko, čo má obsahovať krabica. Ak čokoľvek chýba, kontaktujte vášho
autorizovaného predajcu HP alebo HP Podporu zákazníkov (pozrite stranu 2).

Elektronická používateľská príručka sa nachádza na CD pre HP LaserJet
2200. Používateľskú príručku môžete používať priamo z CD, môžete ju
celú vytlačiť, alebo, počas inštalácie softvéru, si ju môžete nainštalovať
na počítači (poslednú možnosť odporúčame).

Poznámka

Teraz nainštalujte všetko príslušenstvo, ktoré ste s tlačiarňou kúpili.
(V niektorých prípadoch príslušenstvo môže zahŕňať aj voliteľný
zásobník papiera.)

Ak ste zakúpili kartu tlačového servera HP Jetdirect EIO oddelene od
tlačiarne, budete ju musieť nainštalovať teraz. Postupujte podľa inštrukcií,
ktoré sú dodané ku karte tlačového servera.

Obrázok 1

Obsah balenia pre tlačiareň HP LaserJet série 2200

Poznámka

Káble na pripojenie tlačiarne k počítaču nie sú súčasťou balenia, ak
potrebujete viac informácií o možnosti získania správneho tlačového káblu,
pozrite si „Krok 5: Pripojenie tlačového kábla“ na strane 9.

Karta tlačového servera HP Jetdirect EIO (J4169A) je už z výroby
nainštalovaná na tlačiarňach HP LaserJet 2200dn a 2200dtn.

Tonerová kazeta

CD pre

Sieťový elektrický

Tlačiareň

Voliteľný zásobník

Príručka „Začíname

HP LaserJet 2200

kábel

s prácou“

papiera

background image

SKWW

Krok 2: Lokalizácia súčiastok tlačiarne 5

Sl

ovensky