HP LaserJet 2200 Printer series - Vyhlásenie o laserovej bezpečnoti

background image

Vyhlásenie o laserovej bezpečnoti

Centrum pre zariadenia a radiačnú bezpečnosť (Center for Devices and Radiological Health,
CDRH) amerického štátneho orgánu U.S. Food and Drug Administration zaviedlo predpismi
pre laserové prístroje, vyrobené po 1 auguste 1976. Zhoda s týmito predpisy je pre výrobky
predávané v USA povinná. Tlačiareň je certifikovaná ako laserový výrobok triedy 1 na inštitúcii
U.S. Department of Health and Human Services (DHHS), v zmysle štandardov o radiačnej
prevádzke, podľa Zákona o radiačnej kontrole zdravia a bezpečnosti (Radiation Control for
Health and Safety Act) z roku 1968.

Keďže šírenie radiácie, emitovanej v tlačiarni, je úplne ohraničené ochranným púzdrom a
vonkajším krytom, laserový lúč nemôže uniknúť počas žiadnej fázy normálneho používania.

UPOZORNENIE!

Obsluha, upravovanie, alebo používanie, iné ako je špecifikované v používateľskej príručke,
môže viesť k vystaveniu sa nebezpečnej radiácii.

background image

SKWW

Informácia o predpisoch 25

Sl

ovensky