HP LaserJet 2200 Printer series - Ak nastanú problémy s inštaláciou

background image

Ak nastanú problémy s inštaláciou

Ak potrebujete riešiť problémy s inštaláciou tlačiarne, prejdite si
nasledujúci zoznam:

1

Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá a všetky pripojenia sú pevné.
Zabezpečte, aby žiadne iné periférne zariadenia neboli pripojené na
tlačový kábel. Ak používate paralelné pripojenie, uistite sa, že kábel
ktorý používate, vyhovuje podmienkam štandardu IEEE-1284B.

2

Ukončite všetky spustené programy a vypnite počítač a tlačiareň.
Zapnite tlačiareň, potom počítač.

3

Vypnite všetky spustené antivírusové programy na počítači. (Kliknite
pravým tlačidlom na ikonu antivírusového programu na paneli úloh,
a potom kliknite na Vypnúť.)

4

Odinštalujte tlačový softvér podľa inštrukcií v elektronickej používateľskej
príručke umiestnenej na CD pre HP LaserJet 2200.

5

Zopakujte inštalačný proces znovu.

6

Ak dostanete správu, že obojsmerná komunikácia nefunguje,
kliknite na OK

a pokračujte ďalej v inštalácii.