HP LaserJet 2200 Printer series - Špecifikácie

background image

Špecifikácie

Poznámka

Špecifikáciu tlačových médií, ako aj ďalšie špecifikácie tlačiarne, nájdete v elektronickej
používateľskej príručke, ktorá sa nachádza na CD pre HP LaserJet 2200.

Požiadavky na umiestnenie tlačiarne HP LaserJet série 2200:

z

Umiestnenie na robustnom, rovnom povrchu

z

Dostatok priestoru okolo tlačiarne

z

Dobre ventilovaná miestnosť

z

Tlačiareň nesmie byť vystavovaná priamym slnečným lúčom alebo chemikáliám,
vrátane čistiacich prostriedkov na báze amoniaku

z

Adekvátne napájanie elektrickou energiou

z

Stabilné prostredie - žiadne náhle zmeny teploty alebo vlhkosti

z

Relatívna vlhkosť 10% až 80%

z

Izbová teplota 15° - 32,5° C

Špecifikácie
tlačiarne

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200
s voliteľným
zásobníkom 3
(250 listov)

HP LaserJet 2200
s voliteľným
zásobníkom 3
(500 listov)

Výška

255 mm

334 mm

395 mm

Šírka

405 mm

405 mm

405 mm

Hĺbka (telo)

435 mm

435 mm

435 mm

Hmotnosť
(s tonerovou kazetou)

14.0 kg

17.1 kg

18.7 kg

background image

SKWW

Špecifikácie 23

Sl

ovensky

UPOZORNENIE!

Požiadavky na elektrickú sieť vychádzajú z odlišností regiónov, v ktorých sa tlačiareň predáva.
Nemeňte prevádzkové napätia. Takéto konanie môže poškodiť tlačiareň a spôsobiť zánik
záruky na výrobok.

Elektrické špecifikácie

Modely pre 110 Voltov

Modely pre 220 Voltov

Požiadavky na elektrickú sieť

100-127V (+/- 10%)
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

220-240V (+/- 10%)
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Minimálna odporúčaná kapacita obvodov
pre typický výrobok

5,0 Amps

2,5 Amps

Priemerná spotreba (vo Wattoch) -
(tlačiareň HP LaserJet série 2200)

Tlač (18 PPM) = 400 W
Potovostný režim = 12 W
Úsporný režim = 12 W
Vypnuté = 0 W

Tlač (18 PPM) = 400 W
Potovostný režim = 12 W
Úsporný režim = 12 W
Vypnuté = 0 W

Prednastavená hodnota času aktivácie úsporného režimu je 15 minút.
Uvedené hodnoty sa môžu zmeniť. Najnovšie informácie si pozrite na http://www.hp.com/support/lj2200.

Environmentálne špecifikácie

Prevádzkové prostredie

Skladovanie/
Pohotovostný režim

Teplota
(tlačiareň a tonerová kazeta)

15° - 32,5° C
(59° - 89° F)

-20° - 40° C
(-4° - 104° F)

Relatívna vlhkosť

10% až 80%

10% až 90%

Akustické emisie
(HP LaserJet 2200)

Pozícia okolostojaceho

Deklarované podľa
ISO 9296

Tlač (18 PPM)

L

pAm

= 51 dB(A)

Úsporný režim

V podstate nepočuteľné

Sila zvuku

Deklarované podľa
ISO 9296

Tlač (18 PPM)

L

WAd

= 6,6 belov(A)

Úsporný režim

V podstate nepočuteľné

Tlačiarne so silou zvuku rovnou alebo väčšou ako 6,3 belov sa odporúčajú umiestniť do oddelenej miestnosti alebo prepážky.
Uvedené hodnoty sa môžu zmeniť. Najnovšie informácie si pozrite na http://www.hp.com/support/lj2200.

background image

24

SKWW