HP LaserJet 2200 Printer series - Úvod

background image

Úvod

Blahoželáme vám ku kúpe tlačiarne HP LaserJet série 2200!

HP LaserJet 2200d

HP LaserJet 2200d je laserová tlačiareň s rýchlosťou tlače 19 strán za minútu
(ppm) (19 ppm pri použití papiera typu letter/18 ppm v prípade papiera
formátu A4), so zabudovaným zásobníkom na 250 listov papiera (zásobník 2)
a zabudovaným duplexorom na automatickú tlač na obe strany papiera. Má
paralelný port, port Fast Infrared (FIR) a port univerzálnej sériovej zbernice
(USB). 8 MB pamäte RAM je štandardom, pričom tlačiareň je rozšíriteľná, má
1 konektor Enhanced Input Output (EIO) pre pripojenie do siete a 2 DIMM
konektory pre doplnenie typov písma a pamäte.

HP LaserJet 2200dt

Tlačiareň HP LaserJet 2200dt je taká istá ako model 2200d, navyše má
zásobník na 250 listov papiera (zásobník 3).

HP LaserJet 2200dn

Tlačiareň HP LaserJet 2200dn je taká istá ako model 2200d, je však
pripravená pre prácu v sieti. Je vybavená kartou tlačového servera
HP Jetdirect EIO (J4169A) na pripojenie do siete 10/100 Base-TX.

HP LaserJet 2200dtn

Tlačiareň HP LaserJet 2200dtn je taká istá ako model 2200d, navyše má
zásobník na 500 listov papiera (zásobník 3), ktorý podporuje formáty letter a
A4. Tlačiareň je pripravená pre prácu v sieti a je vybavená kartou tlačového
servera HP Jetdirect EIO (J4169A) na pripojenie do siete 10/100 Base-TX.

HP LaserJet 2200

Tlačiareň HP LaserJet 2200 je rovnaká ako model 2200d, ale namiesto
automatickej jednotky obojstranného tlačenia obsahuje ručnú jednotku
obojstranného tlačenia. Tento výrobok nemusí byť k dostaniu všade.

Ilustrácie v tejto príručke budú vychádzať zo základného modelu
HP LaserJet 2200d, pokiaľ nebude uvedené inak.

background image

4

SKWW