HP LaserJet 2200 Printer series - Namestitev v Macintosh

background image

Namestitev v Macintosh

Opomba

Če želite uporabljati PPD, mora biti nameščen gonilnik Apple LaserWriter 8. Uporabite gonilnik
Apple LaserWriter 8, ki je bil priložen Macintoshu.

Pred začetkom namestitve izklopite protivirusno zaščito.

1

Zaženite namestitveni program tako, da vstavite CD tiskalnika HP LaserJet 2200 v pogon
CD-ROM. Na namizju se bo prikazalo okno namestitvenega programa.

2

Izberite želeni jezik in dvokliknite namestitveno ikono.

3

Sledite navodilom na zaslonu.

Opomba

Na CD-ju tiskalnika HP LaserJet 2200 je programska oprema v številnih jezikih. Ko izberete
jezik, v katerem naj poteka namestitev in dvokliknete ikono za namestitev v tem jeziku, se bo
prikazalo okno namestitvenega programa v tem jeziku.

4

Če želite preveriti uspešnost namestitve, odprite program po lastni izbiri in odprite ali
ustvarite preprost dokument.

5

Preverite, ali se prikaže ime pravilnega tiskalnika in natisnite dokument.

6

Če se dokument natisne pravilno, je namestitev končana. Nadaljujte v poglavju
“8. korak: Zabeležite in shranite pomembne informacije” na strani 20. (Če tiskalnik ne
natisne ničesar ali če je dokument natisnjen nepravilno, preberite “Če imate težave”
na strani 21.)

Če ste za povezavo uporabili kabel USB

1

Odprite program Apple Desktop Printer Utility.

2

Izberite “Printer (USB)” in kliknite “OK”.

3

Pod “USB Printer Selection” kliknite “Change”.

4

Izberite tiskalnik HP LaserJet 2200 in kliknite “OK”.

5

Pod “PPD” kliknite “Auto Setup”.

6

Preden zaprete okno, shranite spremembe.

background image

18

SLWW