HP LaserJet 2200 Printer series - Informaţii despre regulamente

background image

Informaţii despre regulamente

Notă

Pentru informaţii adiţionale despre regulamente, apelaţi la Apendicele A al ghidului electronic
al utilizatorului, localizat pe CD-ul HP LaserJet 2200.