HP LaserJet 2200 Printer series - Opcjonalny podajnik 3 na 500 arkuszy

background image

Opcjonalny podajnik 3 na
500 arkuszy

1

Wysuń podajnik z drukarki.

2

Znajdź pomarańczowy element opakowania,
przytrzymujący podajnik. Obróć go w
kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
i podnosząc wyjmij.

3

Aby nastawić rozmiar na papier o formacie
Letter, pociągnij w górę tylną blokadę,
a aby nastawić format A4, wciśnij tylną
blokadę papieru.

4

W przypadku papieru o formacie Letter
przesuń boczne prowadnice szerokości tak
szeroko, jak to możliwe, a w przypadku
papieru o formacie A4 przesuń prowadnice
do środka do oporu.

5

Włóż materiały i upewnij się, że leżą płasko
w podajniku. Materiał powinien się
znajdować poniżej haczyków z boków i z tyłu
podajnika.

6

Wsuń podajnik z powrotem do drukarki.

1

2

3

4

5

background image

PLWW

Krok 5: Podłączanie przewodu drukarki 9

Polski