HP LaserJet 2200 Printer series - Krok 4: Wkładanie materiałów do podajników

background image

Krok 4: Wkładanie materiałów do podajników

Uwaga

Drukowanie na kopertach i innych materiałach
z podajnika 1 jest opisane w instrukcji obsługi na
dysku CD-ROM drukarek LaserJet 2200.