HP LaserJet 2200 Printer series - Deklaracja zgodności

background image

Deklaracja zgodności

zgodnie z instrukcjami 22 ISO/IEC Guide i EN 45014

Nazwa producenta:

Hewlett-Packard Company

Adres producenta:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

oświadcza, że produkt

Nazwa produktu:

HP LaserJet 2200d, 2200dt, 2200dn, 2200dtn, 2200

Numer modelu:

C7058A, C7059A, C7063A, C7061A, C4793A*, C7065A**,
C7064A

Opcje produktu:

WSZYSTKIE

jest zgodny z następującymi danymi technicznymi:

Bezpieczeństwo:

IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 60825-1:1993+A1 / EN 60825-1:1994+A11 (klasa 1 produktów
laserowych/LED)

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klasa B1

EN 61000-3-2:1995

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC tytuł 47 CFR, część 15 klasa B2 / ICES-002, wydanie 2

AS / NZS 3548:1995

Dodatkowe informacje:

Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektyw EMC 89/336/EEC oraz dyrektyw dotyczących niskiego napięcia
73/23/EEC i jako taki posiada oznaczenie CE.

1)

Produkt został przetestowany w typowej konfiguracji z systemami komputerów osobistych firmy
Hewlett-Packard.

2)

Urządzenie odpowiada części 15 przepisów FCC. Używanie urządzenia jest uwarunkowane dwoma
zasadami: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi
akceptować wszystkie odbierane zakłócenia łącznie z tymi, które mogą wywoływać niepożądane
rezultaty podczas pracy.

3)

Urządzenie działa zgodnie z wymaganiami klasy A, kiedy jest podłączone do przewodu lokalnej sieci LAN
przy użyciu akcesoriów serwera druku.

* C4793A jest opcjonalnym podajnikiem na 250 arkuszy.

** C7065A jest opcjonalnym podajnikiem na 500 arkuszy.

Boise, Idaho USA

6 kwietnia 2000 r.

Informacje TYLKO na temat przepisów:

Kontakt w Australii:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,
31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontakt w Europie:

Lokalne biuro sprzedaży i usług firmy Hewlett-Packard lub Hewlett-Packard GmbH,
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 110-140,
D-71034 Böblingen (faks: +49-7031-14-3143)

Kontakt w USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15,
Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (telefon: 208-396-6000)

background image

26

PLWW