HP LaserJet 2200 Printer series - Instalace v systému Macintosh

background image

Instalace v systému Macintosh

Poznámka

K použití PPD je nutné nainstalovat ovladač Apple LaserWriter 8. Nainstalujte ovladač
Apple LaserWriter 8, který se dodává se systémem Macintosh.

Před začátkem instalace vypněte antivirovou ochranu.

1

Vložte CD HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM a spusťte instalaci. Na ploše se
objeví okno instalace.

2

Vyberte správný jazyk a poklepejte na ikonu instalačního programu.

3

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

CD tiskárny HP LaserJet 2200 obsahuje software v řadě jazyků. Jakmile vyberete jazyk
instalace a poklepete na tlačítko Install in the desired language, instalační obrazovka se
zobrazí v tomto jazyce.

4

K ověření úspěšného dokončení instalace otevřete libovolnou softwarovou aplikaci
a otevřete nebo vytvořte jednoduchý dokument.

5

Počkejte, až se objeví správný název tiskárny, a vytiskněte dokument.

6

Pokud se dokument vytiskl správně, je instalace dokončena. Pokračujte ”Krok 8:
Uchování důležitých informací” na straně 20. (Pokud se nic nevytiskne nebo se
dokument nevytiskne správně, přečtěte si ”Případné potíže” na straně 21.)

Připojení kabelem USB

1

Spusťte program Apple Desktop Printer.

2

Vyberte položku ”Printer (USB)” (Tiskárna (USB)) a klepněte na OK.

3

V položce USB Printer Selection (Výběr tiskárny USB) klepněte na tlačítko
Change (Změnit).

4

Vyberte tiskárnu HP LaserJet 2200 a klepněte na OK.

5

V položce ”PPD” klepněte na položku Auto Setup (Automatické nastavení).

6

Dříve než zavřete okno, uložte provedené změny.

background image

18

CSWW