HP LaserJet 2200 Printer series - Krok 6: Zapojení síťové šňůry

background image

Krok 6: Zapojení síťové šňůry

1

Najděte hlavní vypínač na boční straně tiskárny a ujistěte se,
že je tiskárna vypnutá.

2

Připojte síťovou šňůru k tiskárně a uzemněné zásuvce nebo zásuvce
střídavého proudu.

Poznámka

Používejte pouze napájecí šňůru dodávanou s tiskárnou.

3

Zapněte tiskárnu.

Ilustrace 6

Zapojení síťové šňůry

background image

12

CSWW