HP LaserJet 2200 Printer series - Zásobník 2 nebo volitelný zásobník 3 na 250 listù

background image

Zásobník 2 nebo volitelný
zásobník 3 na 250 listů

1 Vyjměte z tiskárny požadovaný zásobník

a najděte díl balení z oranžového plastu,
který přidržuje zásobník. Otočte jej proti
směru hodinových ručiček a zvednutím
vyjměte.

2 Nastavte vymezovače šířky papíru podle

požadovaného formátu papíru.

3 Na zadním vymezovači délky papíru

stiskněte modrý štítek a nastavte jej tak,
aby ukazatel odpovídal požadovanému
formátu papíru.

4 Vložte média a zkontrolujte, zda jsou

vložena rovně ve všech čtyřech rozích.
Vložte média pod výškové zarážky na
vymezovači délky papíru v zadní části
zásobníku.

5 Stlačte kovovou zdvihací desku papíru,

dokud nezapadne do správné pozice.

6 Zasuňte zásobník zpět do tiskárny.

Poznámka

Při každém vyjmutí zásobníku na 250 listů
z tiskárny vždy stlačte kovovou zdvihací
desku papíru před jejím vrácením na
původní místo. Kovová zdvihací deska slouží
k uvolnění a nadzdvihnutí papíru při vkládání
zásobníku do tiskárny.

1

3

2

4

5

background image

8

CSWW