HP LaserJet 2200 Printer series - Prohláðení o bezpeènosti laserovÆch paprskù

background image

Prohlášení o bezpečnosti laserových paprsků

Centrum pro zařízení a radiologické zdraví (CDRH) amerického úřadu pro potraviny a léky
stanovilo požadavky pro zařízení produkující laserové paprsky vyrobené po 1. srpnu 1976.
Shoda se vyžaduje u zařízení prodávaných ve Spojených státech. Podle zákona o kontrole
zdraví a bezpečnosti v případě radiace z roku 1968 je tiskárna v rámci normy na intenzitu
záření amerického ministerstva zdravotnictví (DHHS) klasifikována jako zařízení produkující
laserové paprsky “třídy 1”.

Protože je radiace vyzařovaná uvnitř tiskárny zcela odstíněna ochrannými kryty a vnějším krytem,
není možné, aby laserový paprsek unikl v jakémkoli okamžiku při běžném uživatelském provozu.

VAROVÁNÍ!

Užíváním ovládacích prvků, prováděním úprav nebo postupů jiných než uvedených
v uživatelské příručce se můžete vystavit nebezpečnému záření.

background image

CSWW

Informace o předpisech

25

Česky