HP LaserJet 2200 Printer series - Pøedpisy FCC

background image

Předpisy FCC

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje
v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu před škodlivým
rušením při umístění v obytných prostorách. Toto zařízení produkuje, spotřebovává a může
vyzařovat energii z vysokofrekvenčního záření. Pokud instalace tohoto zařízení není provedena
podle pokynů, může zařízení způsobovat rušení rádiového spojení. Nemůžeme však zaručit,
že se rušení v některém konkrétním případě neobjeví; přítomnost rušení je možné zjistit
vypnutím a následným zapnutím zařízení. Pokud zařízení způsobuje rušení rádiového nebo
televizního spojení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit některými z
těchto kroků:

z

Změnit orientaci nebo umístění příjmové antény.

z

Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

z

Připojit zařízení do jiné zásuvky nebo obvodu než ve kterém je připojen přijímač.

z

Kontaktovat prodejce nebo kvalifikovaného servisního technika pro opravy radiopřijímačů
nebo televizních přijímačů.

Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy tiskárny, které nejsou výslovně povoleny společností HP,
by mohly způsobit odebrání oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Používaný stíněný kabel rozhraní musí odpovídat limitům třídy B v rámci předpisů FCC,
část 15.