HP LaserJet 2200 Printer series - Úvod

background image

Úvod

Blahopřejeme k zakoupení tiskárny HP LaserJet řady 2200.

HP LaserJet 2200d

Laserová tiskárna HP LaserJet 2200d tiskne rychlostí 19 stránek za minutu
(s/min)(19 s/min formátu Letter nebo 18 s/min formátu A4) a je vybavena
vestavěným zásobníkem na 250 listů (zásobník 2) a vestavěnou jednotkou
oboustranného tisku – duplexorem pro automatický tisk na obě strany
papíru. Má paralelní infračervený port (FIR) a univerzální sériovou sběrnicí
(USB). Tiskárna má standardní kapacitu paměti 8 MB RAM. Tiskárnu lze
rozšířit jednou paticí rozšířeného vstupu a výstupu (Enhanced Input Output
– EIO) pro připojení k síti, a dvěma paticemi modulů DIMM, které umožní
přidání nových typů písma a rozšíření paměti.

HP LaserJet 2200dt

Tiskárna HP LaserJet 2200dt má stejné vlastnosti jako typ 2200d a navíc je
vybavena dalším zásobníkem na 250 listů (zásobník 3).

HP LaserJet 2200dn

Tiskárna HP LaserJet 2200dn má stejné vlastnosti jako typ 2200d,
ale je určena pro uživatele pracující v síti. Je vybavena víceúčelovou
kartou tiskového serveru HP Jetdirect EIO (J4169A) pro připojení k
síti 10/100 Base-TX.

HP LaserJet 2200dtn

Tiskárna HP LaserJet 2200dtn má stejné vlastnosti jako typ 2200d a navíc
je vybavena zásobníkem na 500 listů (zásobník 3), který umožňuje tisk na
formát A4 a formát Letter. Tiskárna je určena pro uživatele pracující v síti
a je vybavena víceúčelovou kartou tiskového serveru HP Jetdirect EIO
(J4169A) pro připojení k síti 10/100 Base-TX.

HP LaserJet 2200

Tiskárna HP LaserJet 2200 je stejná jako model 2200d, ale místo
automatické jednotky oboustranného tisku obsahuje ruèní jednotku
oboustranného tisku. Tento výrobek nemusí být všude k dostání.

Není-li uvedeno jinak, obrázky v této příručce se týkají základního typu
tiskárny HP LaserJet 2200d.

background image

4

CSWW