HP LaserJet 2200 Printer series - Warunki otoczenia drukarki i miejsce przechowywania papieru

background image

Warunki otoczenia drukarki i miejsce

Warunki otoczenia drukarki i miejsce

Warunki otoczenia drukarki i miejsce

przechowywania papieru

przechowywania papieru

przechowywania papieru

przechowywania papieru

Najlepiej jest przechowywać papier w temperaturze pokojowej lub do
niej zbliżonej, w miejscu niezbyt suchym ani niezbyt wilgotnym. Należy
pamiętać, że papier ma właściwości higroskopijne: szybko wchłania i
traci wilgoć.

Temperatura w połączeniu z wilgocią niszczą papier. Wysoka temperatura
powoduje parowanie, natomiast niska sprawia, że wilgotne powietrze
skrapla się na arkuszach. Systemy ogrzewania i klimatyzacja obniżają
poziom wilgotności w pomieszczeniach. Po otwarciu papieru i podczas
używania go traci on swoją wilgotność, co powoduje powstawanie smug i
pasm. Wilgotne otoczenie i obecność wodnych chłodziarek sprawia, że
wilgotność w pomieszczeniu się zwiększa. Kiedy papier jest wyjęty z
opakowania, wchłania nadmiar wilgoci, co powoduje zbyt jasny druk i
ubytki w druku. Ponadto podczas wchłania wilgoci i wysychania papier
zwija się, co może spowodować zacinanie się.

W wyniku tego przechowywanie i obchodzenie się z papierem jest równie
ważne, jak proces jego produkcji. Warunki przechowywania papieru mają
bezpośredni wpływ na jego podawanie do drukarki.

Nie należy kupować zapasów papieru na okres dłuższy niż 3 miesiące.
Papier przechowywany przez dłuższy czas może być wystawiony na
działanie dużych zmian temperatury i wilgoci, co może spowodować
jego uszkodzenie. Należy tak planować zakupy, aby zapobiec stratom
dużych ilości papieru.

Papier zapakowany w ryzach może pozostać w dobrym stanie przez kilka
miesięcy przed jego użyciem. Otwarte opakowania papieru są bardziej
narażone na działanie niekorzystne wpływy otoczenia, zwłaszcza jeżeli nie
są zawinięte w materiał, chroniący przed wilgocią.

Dla zapewnienia jak najlepszej pracy drukarki w pomieszczeniu, w
którym przechowywany jest papier, powinny panować optymalne warunki.
Temperatura powinna się utrzymywać w granicach od 20° do 24°C (68°
do 75° F), a wilgotność w granicach od 45% do 55%. Poniższe wskazówki
mogą pomóc przy ocenie warunków w pomieszczeniu:

!

Papier należy przechowywać w temperaturze pokojowej lub do
niej zbliżonej.

!

Powietrze nie powinno być ani zbyt suche, ani zbyt wilgotne
(ze względu na higroskopijność papieru).

!

Rozpakowane ryzy papieru najlepiej jest owinąć szczelnie w materiał,
chroniący przed wilgocią. Jeżeli drukarka pracuje w warunkach dużych
zmian temperatury i wilgotności, należy rozpakować tylko dzienną
dawkę papieru, aby zapobiec niepożądanym zmianom wilgotności.

background image

144

144

144

144 Załącznik B Specyfikacje materiałów

PO