HP LaserJet 2200 Printer series - Specyfikacje drukarki

background image

Specyfikacje drukarki

Specyfikacje drukarki

Specyfikacje drukarki

Specyfikacje drukarki

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200
z opcjonalnym

z opcjonalnym

z opcjonalnym

z opcjonalnym
podajnikiem 3

podajnikiem 3

podajnikiem 3

podajnikiem 3
(na 250 arkuszy)

(na 250 arkuszy)

(na 250 arkuszy)

(na 250 arkuszy)

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200
z opcjonalnym

z opcjonalnym

z opcjonalnym

z opcjonalnym
podajnikiem 3

podajnikiem 3

podajnikiem 3

podajnikiem 3
(na 500 arkuszy)

(na 500 arkuszy)

(na 500 arkuszy)

(na 500 arkuszy)

Wysokość

255 mm (10,0 cala)

334 mm (13,2 cala)

395 mm (15,6 cala)

Szerokość

405 mm (16,0 cala)

405 mm (16,0 cala)

405 mm (16,0 cala)

Głębokość (korpus)

435 mm (17,1 cala)

435 mm (17,1 cala)

435 mm (17,1 cala)

Waga (z kasetą
z tonerem)

14,0 kg (29,0 funtów) 17,1 kg (35,9 funtów)

18,7 kg (39,4 funtów)

background image

126

126

126

126 Załącznik A Specyfikacje

PO

OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE!

Wymagania dotyczące mocy zależą od miejsca sprzedaży drukarki.

Nie należy zmieniać napięcia operacyjnego. Może to spowodować

uszkodzenie drukarki i unieważnienie gwarancji na produkt.

Specyfikacje dotyczące

Specyfikacje dotyczące

Specyfikacje dotyczące

Specyfikacje dotyczące
elektryczności

elektryczności

elektryczności

elektryczności

Modele 110 V

Modele 110 V

Modele 110 V

Modele 110 V

Modele 220 V

Modele 220 V

Modele 220 V

Modele 220 V

Wymagania dotyczące
zasilania

100-127V (+/- 10%)
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

220-240V (+/- 10%)
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Minimalna zalecana wartość
prądu typowego produktu

5,0 A

2,5 A

Średnie zużycie mocy (W) -
drukarka z serii
HP LaserJet 2200

Drukowanie (18 stron
na minutę) = 382 W
Tryb gotowości = 12 W
Tryb energooszczędny = 12 W
Wyłączona = 0 W

Drukowanie (18 stron
na minutę) = 393 W
Tryb gotowości = 14 W
Tryb energooszczędny = 14 W
Wyłączona = 0 W

Domyślnym ustawieniem czasu aktywizacji trybu energooszczędnego jest 15 minut.

Te wartości mogą ulec zmianie. Aktualne informacje znajdują się w witrynie sieci WWW pod adresem

http://www.hp.com/support/lj2200.

Specyfikacje otoczenia

Specyfikacje otoczenia

Specyfikacje otoczenia

Specyfikacje otoczenia

Drukowanie

Drukowanie

Drukowanie

Drukowanie

Przechowywanie/Tryb gotowości

Przechowywanie/Tryb gotowości

Przechowywanie/Tryb gotowości

Przechowywanie/Tryb gotowości

Temperatura
(drukarka i kaseta z tonerem)

15

°

do 32,5

°

C

(59

°

do 89

°

F)

-20

°

do 40

°

C

(-4

°

do 104

°

F)

Średnia wilgotność

10% do 80%

10% do 90%

background image

PO

Załącznik A Specyfikacje 127

127

127

127

Emisja akustyczna

Emisja akustyczna

Emisja akustyczna

Emisja akustyczna
(HP LaserJet 2200)

(HP LaserJet 2200)

(HP LaserJet 2200)

(HP LaserJet 2200) Pozycja rezerwowa

Pozycja rezerwowa

Pozycja rezerwowa

Pozycja rezerwowa

Określona w normach ISO 9296

Określona w normach ISO 9296

Określona w normach ISO 9296

Określona w normach ISO 9296

Drukowanie (18 stron na minutę) L

pAm

= 52 dB(A)

Tryb energooszczędny

W zasadzie niesłyszalna

Moc dźwięku

Moc dźwięku

Moc dźwięku

Moc dźwięku

Określona w normach ISO 9296

Określona w normach ISO 9296

Określona w normach ISO 9296

Określona w normach ISO 9296

Drukowanie (18 stron na minutę) L

WAd

= 6,6 beli (A)

Tryb energooszczędny

W zasadzie niesłyszalna

Drukarki o sile dźwięku 6,3 beli lub wyższej można umieścić w oddzielnym pomieszczeniu lub kabinie.

Te wartości mogą ulec zmianie. Aktualne informacje znajdują się w witrynie sieci WWW pod adresem

http://www.hp.com/support/lj2200.

background image

128

128

128

128 Załącznik A Specyfikacje

PO