HP LaserJet 2200 Printer series - Przepisy FCC

background image

Przepisy FCC

Przepisy FCC

Przepisy FCC

Przepisy FCC

Niniejsze wyposażenie zostało poddane testom które potwierdziły, że
ono spełnia ograniczenia urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią
15 przepisów FCC. Te ograniczenia służą do zabezpieczenia przed
szkodliwym działaniem urządzenia w miejscu jego instalacji.
Urządzenie generuje, używa i może emitować energię o częstotliwości
radiowej. Jeżeli urządzenie nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane
zgodnie z niniejszymi instrukcjami, może spowodować zakłócenia w
komunikacji radiowej. Jednakże nie istnieje gwarancja, że zakłócenia nie
wystąpią w przypadku określonej instalacji. Występowanie zakłóceń można
stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie. Jeżeli urządzenie jest
źródłem zakłóceń w komunikacji radiowej lub telewizyjnej, można
spróbować skorygować zakłócenia jednym z następujących sposobów:

!

Zmienić orientację lub przemieścić antenę odbiorczą.

!

Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

!

Podłączyć urządzenie do innego gniazda zasilania niż to, do którego
jest podłączony odbiornik.

!

Skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem
radiowo-telewizyjnym.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Przeprowadzanie jakichkolwiek zmian w drukarce, które nie są bezpośrednio

zatwierdzone przez firmę HP może spowodować, że użytkownikowi zostanie

zabronione korzystanie z urządzenia.

Przepisy dla urządzeń klasy B w części 15 przepisów FCC wymagają

korzystania z ekranowanego przewodu interfejsowego.

background image

PO

Załącznik A Specyfikacje 129

129

129

129