HP LaserJet 2200 Printer series - Obszar wyjœcia

background image

Obszar wyjścia

Obszar wyjścia

Obszar wyjścia

Obszar wyjścia

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA

PRZESTROGA

Zacięcie papieru w tym miejscu może
spowodować, że na stronie pozostanie
sypki toner. Jeżeli wybrudzisz tonerem ręce
lub ubranie, wypłucz je w zimnej wodzie.
(Gorąca woda utrwala toner na tkaninie.)

1

11

1

Otwórz górną pokrywę i usuń kasetę
z tonerem. Otwórz tylny pojemnik
wyjściowy.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Jeżeli to konieczne, otwórz górną
pokrywę, by zwolnić urządzenie do
przesuwania tylnego.

2

22

2

Jeżeli wiodąca krawędź papieru nie
jest widoczna lub słabo widoczna w
obszarze kasety, pociągnij za nią
obiema rękami przez otwór tylnego
pojemnika. Ostrożnie usuń resztę
zaciętego papieru z drukarki.

3

33

3

Jeżeli papier widać niemal zupełnie
z górnego pojemnika wyjściowego,
ostrożnie wysuń pozostały papier
z drukarki.

4

44

4

Włóż z powrotem kasetę z tonerem.
Zamknij górną pokrywę i tylny
pojemnik wyjściowy.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Jeżeli kontrolka Uwaga nie gaśnie oznacza
to, że w drukarce nadal znajduje się zacięty
papier. Sprawdź, czy zacięty papier nie
znajduje się w okolicach podajników
papieru, kasety z tonerem lub dupleksera.

3

3

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

4

4

4

4

background image

84

84

84

84 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów

PO