HP LaserJet 2200 Printer series - Usuwanie zaciêtego papieru

background image

Usuwanie zaciętego papieru

Usuwanie zaciętego papieru

Usuwanie zaciętego papieru

Usuwanie zaciętego papieru

Czasami zdarza się, że w trakcie przeprowadzania wydruku zlecenia papier
zatnie się w drukarce. Oto niektóre z możliwych przyczyn:

!

Podajniki papieru są załadowane nieodpowiednio lub są przepełnione.

!

W trakcie drukowania zlecenia podajnik 2 lub opcjonalny podajnik 3
zostały wyjęte.

!

W trakcie drukowania zlecenia jest otwarta pokrywa górna.

!

Używany materiał nie odpowiada specyfikacjom firmy HP.
Zobacz rozdział Specyfikacje materiałów.

!

Rozmiar używanego materiału wykracza poza zakres formatów,
obsługiwanych przez drukarkę. Zobacz rozdział Specyfikacje
materiałów.

Znajdź i usuń zacięty papier, kierując się poniższymi instrukcjami. Jeżeli nie
jest jasne, w którym miejscu znajduje się papier, najpierw sprawdź okolice
kasety z tonerem.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Pamiętaj, aby usunąć z drukarki wszystkie oderwane kawałki papieru.

Zacięcie papieru może się pojawić w czterech miejscach:

!

Obszar kasety z tonerem.

!

Obszar podawania podajnika 2 lub opcjonalnego podajnika 3.

!

Obszar wyjścia.

!

Obszar dupleksera

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Po wystąpieniu zacięcia papieru w drukarce może pozostać sypki toner.

Po wydrukowaniu kilku następnych stron powinien on zostać usunięty.

Zobacz rozdział Sypki toner.

background image

80

80

80

80 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów

PO