HP LaserJet 2200 Printer series - Typowe problemy z systemem Windows

background image

Typowe problemy z systemem Windows

Typowe problemy z systemem Windows

Typowe problemy z systemem Windows

Typowe problemy z systemem Windows

Objaw

Objaw

Objaw

Objaw

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Komunikat błędu:
“Błąd przy zapisie do LPTx”
w Windows 9x.

Upewnij się, że w podajniku jest papier.

Upewnij się, że przewody są podłączone
prawidłowo, drukarka jest włączona i
świeci się kontrolka Gotowe.

Kliknij Start, Ustawienia, Drukarki.
Kliknij prawym przyciskiem na
sterownik HP LaserJet 2200 i wybierz
Właściwości. Kliknij na kartę Szczegóły,
a potem na Ustawienia portu. Usuń znak
zaznaczenia z pola “Sprawdź stan portu
przed drukowaniem”. Kliknij OK.
Kliknij na opcję Ustawienia buforowania.
Wybierz opcję “Drukuj bezpośrednio do
drukarki”. Kliknij OK.
Spróbuj ponownie wydrukować zlecenie.

Komunikat błędu:
“Ogólny błąd
zabezpieczenia”
“Wyjątek OE”
“Spool32”
“Niedozwolona operacja”

Zamknij wszystkie pozostałe aplikacje,
ponownie uruchom system Windows i
spróbuj jeszcze raz.

Wybierz inny sterownik drukarki. Jeżeli
wybrany jest sterownik HP LaserJet serii
2200 - PCL 6, przełącz na sterownik
PCL 5e lub PS.

background image

104

104

104

104 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów

PO

Komunikat błędu:
“Ogólny błąd
zabezpieczenia”
“Wyjątek OE”
“Spool32”
“Niedozwolona operacja”
(Ciąg dalszy)

Usuń wszystkie pliki tymczasowe z ich
podkatalogu. Nazwę tego podkatalogu
możesz znaleźć, otwierając plik
AUTOEXEC.BAT i odnajdując w
nim napis “

Set Temp =

.”

Nazwa następująca po tym napisie
jest nazwą podkatalogu plików
tymczasowych. Domyślną nazwą
jest zwykle

C:\temp

, ale może

być też zmieniona.

Dodatkowe informacje na temat
komunikatów o błędach systemów
Microsoft Windows 3.x, 9x, 2000,
NT 4.0 lub Millennium znajdziesz w
dokumentacji komputera.

Typowe problemy z systemem Windows (ciąg dalszy)

Typowe problemy z systemem Windows (ciąg dalszy)

Typowe problemy z systemem Windows (ciąg dalszy)

Typowe problemy z systemem Windows (ciąg dalszy)

Objaw

Objaw

Objaw

Objaw

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

background image

PO

Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów 105

105

105

105