HP LaserJet 2200 Printer series - Wybór alternatywnego pliku PPD

background image

Wybór alternatywnego pliku PPD

Wybór alternatywnego pliku PPD

Wybór alternatywnego pliku PPD

Wybór alternatywnego pliku PPD

1. W menu Apple otwórz Wybieracz.

2. Kliknij na ikonę LaserWriter.

3. Jeżeli pracujesz w wielu strefach, wybierz strefę w polu Strefy

AppleTalk, w której znajduje się drukarka.

4. Kliknij na wybraną nazwę drukarki w polu Zaznacz drukarkę PostScript.

(Dwukrotne kliknięcie automatycznie wygeneruje następne kroki.)

5. Kliknij Ustaw... ( Podczas pierwszej instalacji ten przycisk może mieć

nazwę Utwórz.)

6. Kliknij Zaznacz PPD....

7. Znajdź żądany plik PPD na liście i kliknij Wybierz. Jeżeli właściwego

pliku PPD nie ma na liście, wybierz jedną z następujących opcji:

• Wybierz plik PPD dla drukarki o podobnych właściwościach.
• Wybierz plik PPD z innego foldera.
• Wybierz uniwersalny plik PPD, klikając na opcję Uniwersalny.

Uniwersalny plik PPD pozwala na drukowanie, ale ogranicza dostęp
do funkcji drukarki.

8. W polu dialogowym Ustaw kliknij Wybierz, a następnie OK, aby

powrócić do Wybieracza.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Przy ręcznym wyborze pliku PPD obok wybranej drukarki w polu Zaznacz

drukarkę PostScript może pojawić się ikona. W Wybieraczu kliknij Ustaw,

kliknij Informacja o drukarce, a następnie Uaktualnij informacje, aby

wprowadzić ikonę.

9. Zamknij Wybieracz.

Zmiana nazwy drukarki

Zmiana nazwy drukarki

Zmiana nazwy drukarki

Zmiana nazwy drukarki

Nazwa drukarki powinna być zmieniona przed wybraniem jej w Wybieraczu.
Jeżeli zmiana nazwy drukarki zostanie przeprowadzona po wybraniu jej w
Wybieraczu, będzie potrzeba wrócić do niego i dokonać ponownego wyboru.

Aby zmienić nazwę drukarki, skorzystaj z funkcji Ustaw nazwę drukarki w
programie narzędziowym HP LaserJet Utility.

background image

110

110

110

110 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów

PO

Diagnostyka błędów PostScript

Diagnostyka błędów PostScript

Diagnostyka błędów PostScript