HP LaserJet 2200 Printer series - Problemy z drukowaniem bezprzewodowym

background image

Problemy z drukowaniem bezprzewodowym

Problemy z drukowaniem bezprzewodowym

Problemy z drukowaniem bezprzewodowym

Problemy z drukowaniem bezprzewodowym

Problemy z drukowaniem bezprzewodowym

Problemy z drukowaniem bezprzewodowym

Objaw

Objaw

Objaw

Objaw

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Nie można nawiązać połączenia
lub transmisja trwa dłużej
niż zwykle.

Komputer nie jest zgodny ze
standardem IrDA.

Upewnij się, że używany
komputer jest zgodny ze
standardem IrDA, odszukując
symbol IrDA na urządzeniu lub
sprawdzając w podręczniku
komputera.

W komputerze lub urządzeniu
PDA (Personal Digital Assistant)
nie jest zainstalowany
sterownik IR.

Upewnij się, że używana
aplikacja korzysta ze sterownika
HP LaserJet 2200 i że w
sterowniku wybrany jest port IR.
Pamiętaj, że drukowanie bardziej
złożonych stron wymaga
więcej czasu.

Firma HP nie dostarcza
sterownika IR do portu
komputerowego. Sterownik IR
można zakupić u producenta
sprzętu lub systemu
operacyjnego. W celu zdobycia
sterownika skontaktuj się z
pracownikami obsługi
technicznej sprzętu lub
oprogramowania.

Komputer i drukarka nie są
właściwie ustawione.

Upewnij się, że urządzenia są
ustawione we wzajemnym
zasięgu i że w nawiązaniu
połączenia nie przeszkadzają
żadne przedmioty, takie jak
palec, papier, książka lub
jaskrawe światło (zob. rozdział
Specyfikacje drukarki). Upewnij
się również, że oba porty FIR są
czyste (od kurzu i tłuszczu). Zob.
rozdział Czyszczenie drukarki.

background image

PO

Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów 93

93

93

93

Nie można nawiązać połączenia
lub transmisja trwa dłużej niż
zwykle (ciąg dalszy).

Jaskrawe światło
przerywa sygnał.

Upewnij się, że żadne jaskrawe
światło nie oświetla wprost
któregoś z portów podczerwieni.
Jasne światło w jakiejkolwiek
formie (światło słoneczne,
żarówka, jarzeniówka, światło z
urządzenia zdalnego sterowania
do telewizora lub wideo),
świecące bezpośrednio na porty
podczerwieni, może
spowodować zakłócenia.
Ustaw urządzenie bliżej portu
podczerwieni w drukarce.

Drukarka drukuje tylko część
strony lub dokumentu.

W trakcie transmisji połączenie
zostało przerwane.

Urządzenia zgodne ze
standardem IrDA mają zdolność
ponownego nawiązania chwilowo
przerwanych połączeń.
Przywróć połączenie.
(W zależności od używanego
urządzenia, ponowne nawiązanie
połączenia może trwać od 3 do
40 sekund.)

Zlecenie wydruku zostało
poprawnie wysłane do drukarki,
ale drukarka nie drukuje.

Połączenie mogło zostać
zakłócone lub przerwane.

Jeżeli połączenie zostało
przerwane przed rozpoczęciem
zlecenia druku, drukarka może
nie wydrukować żadnego ze
zleceń. Jeżeli kontrolka Gotowe
(środkowa) jest włączona, wciśnij
przycisk

A

NULOWANIE

PRACY

,

by wyczyścić pamięć drukarki.
Ustaw urządzenie w zasięgu
działania i ponownie
wydrukuj zlecenie.

Kontrolka stanu FIR w trakcie
transmisji się włącza.

Połączenie mogło zostać
przerwane.

Jeżeli kontrolka Gotowe
(środkowa) jest włączona, wciśnij
przycisk

A

NULOWANIE

PRACY

,

by wyczyścić pamięć drukarki.
Ustaw urządzenie w zasięgu
działania i ponownie
wydrukuj zlecenie.

Problemy z drukowaniem bezprzewodowym (ciąg dalszy)

Problemy z drukowaniem bezprzewodowym (ciąg dalszy)

Problemy z drukowaniem bezprzewodowym (ciąg dalszy)

Problemy z drukowaniem bezprzewodowym (ciąg dalszy)

Objaw

Objaw

Objaw

Objaw

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Rozwiązanie

background image

94

94

94

94 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów

PO