HP LaserJet 2200 Printer series - Autotest/Strona konfiguracji

background image

Autotest/Strona konfiguracji

Autotest/Strona konfiguracji

Autotest/Strona konfiguracji

Autotest/Strona konfiguracji

Strona konfiguracji zawiera wiele aktualnych ustawień i właściwości
drukarki. Aby wydrukować stronę konfiguracji, wciśnij i zwolnij
jednocześnie przyciski

S

TART

i

A

NULOWANIE

PRACY

, kiedy drukarka jest

w stanie gotowości (włączona kontrolka Gotowe). Jeżeli posiadasz
zainstalowaną kartę serwera druku EIO, zostanie wydrukowana druga
strona, zawierająca informacje na temat HP JetDirect.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Stronę pokazową i stronę konfiguracji można też drukować ze strony

raportów konfiguracji urządzenia HP LaserJet.