HP LaserJet 2200 Printer series - Drugorzêdne komunikaty œwietlne

background image

Drugorzędne komunikaty świetlne

Drugorzędne komunikaty świetlne

Drugorzędne komunikaty świetlne

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Do odczytywania komunikatów drukarki możesz również używać symulatora

panelu sterowania.

Błędy przejściowe

Błędy przejściowe

Błędy przejściowe

Błędy przejściowe

Rodzaj błędu

Rodzaj błędu

Rodzaj błędu

Rodzaj błędu

Komunikat

Komunikat

Komunikat

Komunikat
świetlny

świetlny

świetlny

świetlny

Zalecane działanie

Zalecane działanie

Zalecane działanie

Zalecane działanie

Przepełnienie
pamięci

Pamięć drukarki jest pełna.
Wciśnij przycisk

S

TART

, by wznowić

drukowanie. Jeżeli zostaną zgubione
niektóre dane, spróbuj uwolnić pamięć
drukarki, usuwając niepotrzebne czcionki,
makrodefinicje lub dane, aktualnie zapisane
w pamięci drukarki. Jeżeli dane stale się
gubią, może istnieć potrzeba rozszerzenia
pamięci drukarki. Tymczasowym
rozwiązaniem może być uproszczenie
obrazu lub wydrukowanie zlecenia przy
rozdzielczości 600 dpi.

Tymczasowy
błąd napędu

W drukarce pojawił się tymczasowy błąd
napędu. Uruchom ponownie drukarkę, na
krótko ją wyłączając i włączając ponownie.

background image

98

98

98

98 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów

PO

Zbyt złożony druk

Zlecenie druku jest zbyt złożone, by
mogło się zmieścić w pamięci drukarki.
Wciśnij przycisk

S

TART

, by wznowić

drukowanie. Jeżeli niektóre dane się gubią,
może istnieć potrzeba rozszerzenia pamięci
drukarki. Tymczasowym rozwiązaniem może
być uproszczenie obrazu lub wydrukowanie
zlecenia przy rozdzielczości 600 dpi.

Błędne połączenie

Przewód pomiędzy drukarką i komputerem
jest błędnie podłączony lub jest złej jakości.
Sprawdź, czy przewód jest podłączony
mocno. Upewnij się, że używasz przewodu
wysokiej jakości.

Błąd konfiguracji
pamięci

!

Wydrukuj ponownie zlecenie.

!

Wyłącz drukarkę. Wciśnij i przytrzymaj
przycisk START. Włącz drukarkę i stale
przytrzymuj przycisk START przez około
5 sekund, ale nie dłużej niż 15 sekund.
W trakcie tej operacji będzie się świecić
kontrolka Uwaga. Zwolnij przycisk
Start. Jeżeli przed zwolnieniem
przycisku Start włączą się kontrolki
Uwaga i Gotowe, należy powtórzyć
procedurę.

!

Wymień moduły DIMM (pamięć).

!

Skontaktuj się z przedstawicielem biura
usługowego firmy HP. Zob. rozdział
Obsługa klientów firmy HP (usługi i
pomoc techniczna) lub Światowe biura
sprzedaży i usług.

Błędy przejściowe (ciąg dalszy)

Błędy przejściowe (ciąg dalszy)

Błędy przejściowe (ciąg dalszy)

Błędy przejściowe (ciąg dalszy)

Rodzaj błędu

Rodzaj błędu

Rodzaj błędu

Rodzaj błędu

Komunikat

Komunikat

Komunikat

Komunikat
świetlny

świetlny

świetlny

świetlny

Zalecane działanie

Zalecane działanie

Zalecane działanie

Zalecane działanie

background image

PO

Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów 99

99

99

99

Błąd osobisty lub
błąd zlecenia

!

Wyłącz drukarkę. Wciśnij i przytrzymaj
przycisk START. Włącz drukarkę i stale
przytrzymuj przycisk START przez około
5 sekund, ale nie dłużej niż 15 sekund.
W trakcie tej operacji będzie się świecić
kontrolka Uwaga. Zwolnij przycisk
Start. Jeżeli przed zwolnieniem
przycisku Start włączą się kontrolki
Uwaga i Gotowe, należy powtórzyć
procedurę.

!

Usuń lub wymień język DIMM.

!

Skontaktuj się z przedstawicielem biura
usługowego firmy HP. Zob. rozdział
Obsługa klientów firmy HP (usługi i
pomoc techniczna) lub Światowe biura
sprzedaży i usług.

Przepływ bufora

!

Przewód pomiędzy drukarką i
komputerem jest błędnie podłączony
lub jest złej jakości. Sprawdź, czy
przewód jest podłączony mocno.
Upewnij się, że używasz przewodu
wysokiej jakości.

!

Skontaktuj się z przedstawicielem biura
usługowego firmy HP. Zob. rozdział
Obsługa klientów firmy HP (usługi i
pomoc techniczna) lub Światowe biura
sprzedaży i usług.

Ogólny błąd
przejściowy

Skontaktuj się z przedstawicielem biura
usługowego firmy HP. Zob. rozdział Obsługa
klientów firmy HP (usługi i pomoc
techniczna) lub Światowe biura sprzedaży i
usług.

Błędy przejściowe (ciąg dalszy)

Błędy przejściowe (ciąg dalszy)

Błędy przejściowe (ciąg dalszy)

Błędy przejściowe (ciąg dalszy)

Rodzaj błędu

Rodzaj błędu

Rodzaj błędu

Rodzaj błędu

Komunikat

Komunikat

Komunikat

Komunikat
świetlny

świetlny

świetlny

świetlny

Zalecane działanie

Zalecane działanie

Zalecane działanie

Zalecane działanie

background image

100

100

100

100 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów

PO

Błąd pamięci
NVRAM

Pamięć trwała (NVRAM) jest
tymczasowo pełna.
Wciśnij przycisk

S

TART

, by usunąć

komunikat. Sprawdź, czy ustawienia
drukarki są poprawne. Jeżeli problem trwa
nadal, skontaktuj się z dystrybutorem lub
przedstawicielem usług firmy HP. Zob.
rozdział Obsługa klientów firmy HP (usługi i
pomoc techniczna) lub Światowe biura
sprzedaży i usług.

Błąd IO

W drukarce pojawił się tymczasowy błąd
EIO. Uruchom ponownie drukarkę,
wyłączając ją i włączając ponownie.

Błędy przejściowe (ciąg dalszy)

Błędy przejściowe (ciąg dalszy)

Błędy przejściowe (ciąg dalszy)

Błędy przejściowe (ciąg dalszy)

Rodzaj błędu

Rodzaj błędu

Rodzaj błędu

Rodzaj błędu

Komunikat

Komunikat

Komunikat

Komunikat
świetlny

świetlny

świetlny

świetlny

Zalecane działanie

Zalecane działanie

Zalecane działanie

Zalecane działanie

background image

PO

Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów 101

101

101

101

Błąd akcesoria

Błąd akcesoria

Błąd akcesoria

Błąd akcesoria

Rodzaj błędu

Rodzaj błędu

Rodzaj błędu

Rodzaj błędu

Komunikat świetlny

Komunikat świetlny

Komunikat świetlny

Komunikat świetlny

Zalecane działanie

Zalecane działanie

Zalecane działanie

Zalecane działanie

Błąd portu EIO

Aby kontynuować drukowanie, wyjmij
wskazane przez komunikat urządzenie
z portu EIO lub gniazda DIMM.

Błąd gniazda
1 DIMM

Aby kontynuować drukowanie, wyjmij
wskazane przez komunikat urządzenie
z portu EIO lub gniazda DIMM.

Błąd gniazda
2 DIMM

Aby kontynuować drukowanie, wyjmij
wskazane przez komunikat urządzenie
z portu EIO lub gniazda DIMM.

background image

102

102

102

102 Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów

PO